Πρόωρος τοκετός

Πρόωρος τοκετός είναι ο τοκετός που γίνεται πριν την 37η εβδομάδα της […]

Ο τοκετός. Τα στάδια

Ο τοκετός είναι μια φυσική διαδικασία. Παρακάτω θα εξηγήσουμε τι να περιμένετε […]

Τι είναι το Βishop score;

Η βαθμολογία του Βishop (Bishop score) χρησιμοποιείται για να αξιολογηθεί o τράχηλος […]