Υπερηχογράφημα μαστού

Το υπερηχογράφημα είναι μια μέθοδος ιατρικής απεικόνισης. Ηχητικά κύματα υψηλής συχνότητας, καθώς […]

BRCA γονίδια. Τι είναι;

Τα γονίδια BRCA είναι ογκοκατασταλτικά γονίδια. Υπάρχουν 2 τέτοια γονίδια (BRCA1 και […]