Πρόκληση τοκετού

Στη φυσιολογική πορεία μίας εγκυμοσύνης ο τοκετός ξεκινά αυτόματα στο 85% των […]