Πρόωρος τοκετός

Πρόωρος τοκετός είναι ο τοκετός που γίνεται πριν την 37η εβδομάδα της […]