Πρόκληση τοκετού

Στη φυσιολογική πορεία μίας εγκυμοσύνης ο τοκετός ξεκινά αυτόματα στο 85% των […]

Τι είναι το Βishop score;

Η βαθμολογία του Βishop (Bishop score) χρησιμοποιείται για να αξιολογηθεί o τράχηλος […]