Σκοπός του φυλλαδίου να σας ενημερώσει για την διαδικασία έγκρισης της συνταγογράφησης φαρμάκων για πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας. Η έγκριση δίνεται από επιτροπή ιατρών του ΕΟΠΥΥ. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνετε την δωρεάν χορήγηση των φαρμάκων που είναι απαραίτητα για την πρόκληση της ωοθυλακιορρηξίας (ενέσεις γοναδοτροφινών). Πρόκειται για σχετικά ακριβά φάρμακα με κόστος πάνω από 20 ευρώ ανά ημέρα χορήγησης (ανάλογα βέβαια με την περίπτωση και την δοσολογία).

 

Για την διαδικασία αξιολόγησης από την επιτροπή του ΕΟΠΥΥ θα απαιτηθεί ένας κατάλογος εξετάσεων που αφορά και τους δυο συντρόφους. Επίσης είναι απαραίτητη και η συλλογή κάποιων δημόσιων εγγράφων.

 

Η ενδιαφερόμενη θα πρέπει να προσκομίσει τις παρακάτω εξετάσεις:

 • Ορμονικός έλεγχος την 2η με 5η ημέρα της περιόδου που αφορά την λειτουργία των ωοθηκών (FSH, LH, E2, PRL) και του θυρεοειδούς (TSH, T3, T4, FT3, FT4, αντι-TPO, αντι-TG). Για την χορήγηση παραπεμπτικού για τις δεύτερες πρέπει να απευθυνθείτε σε ενδοκρινολόγο. Οι εξετάσεις πρέπει να έχουν γίνει εντός του τελευταίου τριμήνου σε συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ εργαστήριο ή κρατικό νοσοκομείο.
 • Εξέταση β-χοριακής γοναδοτροπίνης (β-hCG) έως και 15 ημέρες προ της προσέλευσης στην Επιτροπή.
 • Υστεροσαλπιγγογραφία τελευταίας διετίας (στην επιτροπή θα έχετε μαζί σας και την πρωτότυπη ακτινογραφία). Εναλλακτικά μπορεί να υπάρχει έκθεση λαπαροσκόπησης και πρακτικό χειρουργείου με έλεγχο διαβατότητας σαλπίγγων. Προσκομίστε και το εξιτήριο του νοσοκομείου.

 

Ο σύντροφος σας θα πρέπει να προσκομίσει τις παρακάτω εξετάσεις:

 • Ένα σπερμοδιάγραμμα που πρέπει να έχει γίνει σε συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ εργαστήριο, ή δημόσιο νοσοκομείο. Υπογράφεται από ιατρό βιοπαθολόγο ή βιολόγο.

 

Από το ιατρείο μας θα χρειαστείτε:

 • Υπερηχογράφημα έσω γεννητικών οργάνων (με αναλυτική περιγραφή και απεικόνιση ενδομητρίου, μυομητρίου και ωοθηκών). Πρέπει να έχει γίνει το τελευταίο εξάμηνο. Θα σας δοθεί και σχετικό αντίγραφο της άδειας εκτέλεσης υπερήχων του ιατρούαπό το ΚΕΣΥ.
 • Ειδικό έντυπο παραπομπής για την επιτροπή εξωσωματικής συμπληρωμένο, αφού έχουν συγκεντρωθεί όλα τα δικαιολογητικά.

 

Υπόλοιπα δικαιολογητικά:

 • Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ (φωτοτυπία).
 • Βιβλιάριο υγείας με ασφαλιστική ικανότητα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει θεώρηση από το ταμείο θα προσκομίζεται η βεβαίωση ασφαλιστικής ικανότητας.
 • Προσκομίζονται και τα προηγούμενα βιβλιάρια υγείας του ζεύγους που έχουν εκδοθεί από τον ίδιο ή άλλο ασφαλιστικό φορέα.
 • Ληξιαρχική πράξη γάμου τελευταίου εξαμήνου. Αν αφορά άγαμη γυναίκα, συναίνεση αυτής ενώ σε περίπτωση ελεύθερης ένωσης συναίνεση του συντρόφου. Οι συναινέσεις παρέχονται με συμβολαιογραφική πράξη μέσα στο τελευταίο εξάμηνο. Σε περίπτωση ξενόγλωσσου έγγραφου πρέπει να υπάρχει επίσημη μετάφραση.

 

Τα βήματα μας άρα είναι τα έξης:

 • Συγκεντρώνετε τα δικαιολογητικά.
 • Παίρνετε το παραπεμπτικό από το ιατρείο μας (μην ξεχάσετε την β-χοριακή γοναδοτροπίνη).
 • Περνάτε επιτροπή την ημέρα που έχει κανονιστεί το ραντεβού σας.

Η ασφαλισμένη παρίσταται υποχρεωτικά αυτοπροσώπως στην επιτροπή.

 • Παίρνετε δυο εγκρίσεις για δυο προσπάθειες (ισχύουν για ένα χρόνο).
 • Γράφετε τα φάρμακα σας στο ιατρείο μας με την έγκριση που έχετε πάρει και το βιβλιάριο σας. Παίρνετε τα δωρεάν φάρμακα από φαρμακείο του ΕΟΠΥΥ της περιοχής μας και τα υπόλοιπα από ένα άλλο οποιοδήποτε φαρμακείο (πληρώνετε 25 % συμμετοχή).

 

Κάθε γυναίκα δικαιούται να υποβληθεί σε τέσσερις (4) συνολικά προσπάθειες διέγερσης ωοθηκών. Η έγκριση της Επιτροπής που δίνεται σε κάθε γυναίκα αφορά σε δύο (2) προσπάθειες οι οποίες δεν μπορούν να απέχουν μεταξύ τους λιγότερο από 4 μήνες. Εννοείται ότι η γυναίκα θα ξαναπεράσει από επιτροπή για τις υπόλοιπες δύο (2) προσπάθειες, καθώς επίσης και ότι περνάει κάθε φορά από επιτροπή όταν οι προσπάθειες γίνονται ανά έτος. Εάν δεν υπάρξει θετική έκβαση, το υπογόνιμο ζευγάρι μπορεί στη συνέχεια να προχωρήσει σε εξωσωματική γονιμοποίηση. Συνολικά δικαιούται τέσσερις (4) προσπάθειες (δείτε τις πληροφορίες στο σχετικό ενημερωτικό φυλλάδιο).

 

Περισσότερες πληροφορίες αναζητείστε στο www.eopyy.gov.gr

Στον φάκελο Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για τις διαδικασίες, διευκρινίσεις και τα ειδικά έντυπα παραπομπής. Θα βρείτε επίσης τα τηλέφωνα επικοινωνίας με τις επιτροπές.

Επιτροπή έγκρισης εξωσωματικής ΕΟΠΥΥ Λάρισας

Τηλ.     2410431942, 2410539930, 2410539936, 2410539942

Φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ που μπορείτε να απευθυνθείτε

Τρίκαλα          2431046617

Λάρισα            2410534180, 2410534728

Το παραπάνω ενημερωτικό κείμενο περιέχει γνώμες και πληροφορίες για θέματα σχετικά με την υγεία της γυναίκας. Δεν υπαγορεύει κάποιον αποκλειστικό τρόπο για την αντιμετώπιση ενός θέματος υγείας και δεν αποκλείει άλλους αποδεκτούς τρόπους θεραπείας.

Ο γιατρός σας είναι η καλύτερη πηγή πληροφοριών για τις ερωτήσεις και τις ανησυχίες που σχετίζονται με το ιατρικό σας πρόβλημα.