Σκοπός του φυλλαδίου να σας ενημερώσει την διαδικασία έγκρισης σειράς προσπαθειών εξωσωματικής γονιμοποίησης από την επιτροπή ιατρών του ΕΟΠΥΥ. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνετε την δωρεάν χορήγηση των φαρμάκων που είναι απαραίτητα για την πρόκληση της ωοθυλακιορρηξίας (ενέσεις γοναδοτροφινών). Πρόκειται για τα πιο ακριβά φάρμακα με κόστος περίπου τα 1000 ευρώ ανά κύκλο (ανάλογα βέβαια με την περίπτωση).

 

Για την διαδικασία αξιολόγησης από την επιτροπή του ΕΟΠΥΥ θα απαιτηθεί ένας εκτενής κατάλογος εξετάσεων και για τους δυο συντρόφους. Επίσης είναι απαραίτητη και η συλλογή κάποιων δημόσιων εγγράφων. Ακολουθεί μια πλήρης αναφορά στα δικαιολογητικά τα οποία θα απαιτηθούν χωρισμένα σε κατηγορίες.

 

Η ενδιαφερόμενη θα πρέπει να προσκομίσει τις παρακάτω εξετάσεις:

 • Ορμονικός έλεγχος την 2η με 5η ημέρα της περιόδου που αφορά την λειτουργία των ωοθηκών ( FSH, LH, E2, PRL) και του θυρεοειδούς (TSH, T3, T4, FT3, FT4, αντι-TPO, αντι-TG). Για την χορήγηση παραπεμπτικού για τις δεύτερες πρέπει να απευθυνθείτε σε ενδοκρινολόγο. Οι εξετάσεις πρέπει να έχουν γίνει εντός του τελευταίου τριμήνου σε συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ εργαστήριο ή κρατικό νοσοκομείο.
 • Έλεγχος για λοιμώδη νοσήματα: ηπατίτιδα Β και C (HBsAg, Anti-HCV), σύφιλη (VDRL), ιός ανοσοανεπάρκειας (HIVI-II). Οι εξετάσεις πρέπει να έχουν γίνει εντός του τελευταίου εξαμήνου σε συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ εργαστήριο ή κρατικό νοσοκομείο.
 • Εξέταση β-χοριακής γοναδοτροπίνης (β-hCG) έως και 15 ημέρες προ της προσέλευσης στην Επιτροπή.
 • Υστεροσαλπιγγογραφία τελευταίας πενταετίας (στην επιτροπή θα έχετε μαζί σας και την πρωτότυπη ακτινογραφία). Εναλλακτικά μπορεί να υπάρχει έκθεση λαπαροσκόπησης και πρακτικό χειρουργείου με έλεγχο διαβατότητας σαλπίγγων. Προσκομίστε και το εξιτήριο του νοσοκομείου.
 • Η υστεροσκόπηση δεν υποκαθιστά την υστεροσαλπιγγογραφία ή την λαπαροσκόπηση. Σε περίπτωση που αποδεικνύεται αφαίρεση και των δύο σαλπίγγων η εξέταση δεν απαιτείται.
 • Εάν τυχόν έχετε υποβληθεί σε χειρουργικές επεμβάσεις σχετικές με την υπογονιμότητα (λαπαροσκόπηση, υστεροσκόπηση) θα πρέπει να πιστοποιούνται από το σχετικό πρακτικό χειρουργείου (πρότυπο ή ακριβές αντίγραφο) και να συνοδεύεται με αντίστοιχες ιστολογικές εξετάσεις σε περίπτωση λήψης βιοψίας.

 

Ο σύντροφος σας θα πρέπει να προσκομίσει τις παρακάτω εξετάσεις:

 • Έλεγχος για λοιμώδη νοσήματα: ηπατίτιδα Β και C (HBsAg, Anti-HCV), σύφιλη (VDRL), ιός Ανοσοανεπάρκειας (HIVI-II). Οι εξετάσεις πρέπει να έχουν γίνει εντός του τελευταίου εξαμήνου σε συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ εργαστήριο ή κρατικό νοσοκομείο.
 • Δύο σπερμοδιαγράμματα που δεν θα απέχουν μεταξύ τους λιγότερο από 75 ημέρες και περισσότερο από ένα έτος. Πρέπει να έχουν γίνει σε δύο διαφορετικά εργαστήρια, τουλάχιστο το ένα σε συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ, ή δημόσιο νοσοκομείο. Υπογράφονται από ιατρό βιοπαθολόγο ή βιολόγο.
 • Εάν υπάρχει πλήρης απόφραξη των σαλπίγγων απαιτείται μόνο ένα σπερμοδιάγραμμα.
 • Σε περίπτωση παθολογικού σπερμοδιαγράμματος (εκτός των περιπτώσεων με σπέρμα κάτω του 1.000.0000/ml), απαιτείται γνωμάτευση ενδοκρινολόγου, ουρολόγου ή ανδρολόγου για τα αίτια του προβλήματος, τη θεραπεία και τα αποτελέσματα της.
 • Σε περίπτωση ομόλογης εξωσωματικής λόγω πλήρους αζωοσπερμίας, είναι απαραίτητη η προσκόμιση προηγηθείσας βιοψίας όρχεων για ανίχνευση του βαθμού διαφοροποίησης των σπερματοζωαρίων.
 • Σε περίπτωση δότη σπέρματος, πιστοποιητικό από τράπεζα σπέρματος σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία. Θα αναφέρει τον αριθμό των σπερματοζωαρίων και την κινητικότητα του δείγματος, την ηλικία του δότη καθώς και τον αριθμό των κυήσεων που έχουν επιτευχθεί με το ίδιο δείγμα.

Από το ιατρείο μας θα χρειαστείτε:

 • Υπερηχογράφημα έσω γεννητικών οργάνων (με αναλυτική περιγραφή και απεικόνιση ενδομητρίου, μυομητρίου και ωοθηκών). Πρέπει να έχει γίνει το τελευταίο εξάμηνο. Θα σας δοθεί και το σχετικό αντίγραφο της άδειας εκτέλεσης υπερήχων του ιατρού από το ΚΕΣΥ.
 • Παραπεμπτικό γράμμα προς την επιτροπή.
 • Ειδικό έντυπο παραπομπής για την επιτροπή εξωσωματικής συμπληρωμένο, αφού έχουν συγκεντρωθεί όλα τα δικαιολογητικά.

 

Επιπλέον εξετάσεις μπορεί να ζητηθούν:

Σε περίπτωση ανωμαλιών ή ευρημάτων από την ενδομητρική κοιλότητα (με βάση την υστεροσαλπιγγογραφία). Απαιτείται υστεροσκόπηση ή θεραπεία και επανεξέταση του θέματος.

Σε ενδομητριωσικές κύστεις μεγαλύτερες των 3 εκατοστών. Απαιτείται να προηγηθεί θεραπευτική αντιμετώπιση και επανεξέταση μετά από 6 μήνες.

 

Υπόλοιπα δικαιολογητικά:

 • Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ (φωτοτυπία).
 • Βιβλιάριο υγείας μαζί με ασφαλιστική ικανότητα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει θεώρηση από το ταμείο θα προσκομίζεται η βεβαίωση ασφαλιστικής ικανότητας.
 • Προσκομίζονται και τα προηγούμενα βιβλιάρια υγείας του ζεύγους που έχουν εκδοθεί από τον ίδιο ή άλλο ασφαλιστικό φορέα.
 • Ληξιαρχική πράξη γάμου τελευταίου εξαμήνου. Αν αφορά άγαμη γυναίκα, συναίνεση αυτής ενώ σε περίπτωση ελεύθερης ένωσης συναίνεση του συντρόφου. Οι συναινέσεις παρέχονται με συμβολαιογραφική πράξη μέσα στο τελευταίο εξάμηνο. Σε περίπτωση ξενόγλωσσου έγγραφου πρέπει να υπάρχει επίσημη μετάφραση.

 

Ειδικά:

Σε περίπτωση παρένθετης μητρότητας απαιτείται δικαστική άδεια, η οποία παρέχεται πριν από την μεταφορά, συμφώνα με το οριζόμενο στο άρθρο 1458 του αστικού κώδικα.

 

Τα βήματα μας άρα είναι τα έξης:

1. Συγκεντρώνετε τα δικαιολογητικά.

2. Παίρνετε τα παραπεμπτικά από το ιατρείο μας (μην ξεχάσετε την β-χοριακή γοναδοτροπίνη).

3. Περνάτε επιτροπή την ημέρα που έχει κανονιστεί το ραντεβού σας.

Η ασφαλισμένη παρίσταται υποχρεωτικά αυτοπροσώπως στην επιτροπή. Σε περίπτωση αρνητικής απόφασης της επιτροπής εξωσωματικής η ασφαλισμένη μπορεί να ζητήσει νέο ραντεβού σε 6 μήνες.

4. Παίρνετε δυο εγκρίσεις για δυο προσπάθειες (ισχύουν για ένα χρόνο).

5. Γράφετε τα φάρμακα σας στο ιατρείο μας με την έγκριση που έχετε πάρει και το βιβλιάριο σας. Παίρνετε τα δωρεάν φάρμακα από φαρμακείο του ΕΟΠΥΥ της περιοχής μας και τα υπόλοιπα από ένα άλλο οποιοδήποτε φαρμακείο (πληρώνετε 25 % συμμετοχή).

 

Συνολικά κάθε γυναίκα δικαιούται τέσσερις προσπάθειες εξωσωματικής γονιμοποίησης. Η απόφαση της επιτροπής έχει ισχύ για ένα χρόνο. Αφορά 2 προσπάθειες οι οποίες δεν μπορούν να απέχουν μεταξύ τους λιγότερο από 4 μήνες (υπολογίζεται η ημερομηνία λήψης των φαρμάκων από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ. Η χορήγηση φαρμάκων γίνεται μια φορά για κάθε προσπάθεια). Σε περίπτωση κυοφορίας η ασφαλισμένη μπορεί να επανέλθει στην επιτροπή για νέα έγκριση μετά από ένα χρόνο από την προηγούμενη έγκριση. Σε περίπτωση αποτυχίας η ασφαλισμένη ξαναπερνά Επιτροπή για τις άλλες 2 προσπάθειες.

 

Περισσότερες πληροφορίες αναζητείστε στο www.eopyy.gov.gr

Στον φάκελο Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για τις διαδικασίες, διευκρινίσεις και τα ειδικά έντυπα παραπομπής. Θα βρείτε επίσης τα τηλέφωνα επικοινωνίας με τις επιτροπές.

 

Επιτροπή έγκρισης εξωσωματικής ΕΟΠΥΥ Λάρισας

Τηλ.     2410431942, 2410539930, 2410539936, 2410539942

 

Φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ που μπορείτε να απευθυνθείτε

Τρίκαλα          2431046617

Λάρισα            2410534180, 2410534728

Το παραπάνω ενημερωτικό κείμενο περιέχει γνώμες και πληροφορίες για θέματα σχετικά με την υγεία της γυναίκας. Δεν υπαγορεύει κάποιον αποκλειστικό τρόπο για την αντιμετώπιση ενός θέματος υγείας και δεν αποκλείει άλλους αποδεκτούς τρόπους θεραπείας.

Ο γιατρός σας είναι η καλύτερη πηγή πληροφοριών για τις ερωτήσεις και τις ανησυχίες που σχετίζονται με το ιατρικό σας πρόβλημα.