Το μήκος του εμβρύου στο πρώτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης είναι σημαντικός δείκτης της καλής κατάστασης και της σωστής εξέλιξης της εγκυμοσύνης. Μετρώντας το μήκος του εμβρύου:

 • Επιβεβαιώνουμε την καλή κατάσταση της εγκυμοσύνης καθώς το μήκος του εμβρύου αυξάνεται σταδιακά τις πρώτες εβδομάδες.
 • Προσδιορίζουμε την ηλικία κύησης και την πιθανή ημερομηνία τοκετού όταν δεν είμαστε σίγουροι για την ημερομηνία της τελευταίας περιόδου.

 

Πως μετράμε το μήκος του εμβρύου;

Η μέτρηση του μήκους του εμβρύου γίνεται με κολπική ή κοιλιακή κεφαλή υπερήχων. Κολπική κεφαλή χρησιμοποιούμε:

 • νωρίς στην διάρκεια της εγκυμοσύνης όταν το μέγεθος του εμβρύου είναι μικρό,
 • όταν η κλίση και κάμψη της μήτρας είναι προς τα πίσω και
 • όταν υπάρχει αυξημένο κοιλιακό λίπος λόγω του σωματότυπου της μητέρας.

Το μήκος του εμβρύου υπολογίζεται μετρώντας το κεφαλο-ουριαίο μήκος του (crown to rump length, CRL). Μετράμε σε ευθεία γραμμή το μήκος του από την κορυφή του κεφαλιού μέχρι την λεκάνη του (το σημείο που ξεκινούν τα πόδια). Ο λεκιθικός ασκός και τα άκρα δεν λαμβάνονται υπόψη στην υπερηχογραφική μέτρηση.

 

Το μήκος έχει σχέση με την καλή εξέλιξη της εγκυμοσύνης

Η μέτρηση του μήκους του εμβρύου (CRL) στο πρώτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης βοηθά στην εκτίμηση της καλής κατάστασης και ανάπτυξής του.

 • Εάν το CRL είναι περισσότερο από 7 χιλιοστά η καρδιακή λειτουργία πρέπει να είναι ορατή και να ακούγεται με την βοήθεια κολπικής κεφαλής υπερήχων.
 • Εάν μετά τα 7 χιλιοστά δεν ανιχνεύεται καρδιακή λειτουργία είναι ένδειξη ότι η εγκυμοσύνη δεν είναι βιώσιμη. Η κατάσταση ονομάζεται παλίνδρομη κύηση. Παρόλο που το έμβρυο δεν αναπτύσσεται και δεν είναι ζωντανό, δεν συμβαίνει άμεσα αποβολή της εγκυμοσύνης. Ο πλακούντας συνεχίζει να παράγει ορμόνες οι οποίες θα στέλνουν για ορισμένο χρονικό διάστημα πληροφορίες στο σώμα σας ότι όλα είναι καλά.
 • Εάν η διάμετρος του σάκου κύησης είναι μικρή σε σχέση με το μέγεθος του εμβρύου, η πρόγνωση για την εξέλιξη της εγκυμοσύνης δεν είναι καλή. Ακόμη και εάν ανιχνεύεται καρδιακή λειτουργία, όταν το μέγεθος του σάκου είναι λιγότερο από 5 χιλιοστά μεγαλύτερο από ότι το CRL του εμβρύου είναι πιθανό να ακολουθήσει αποβολή.
 • Όταν σε διαδοχικές μετρήσεις το CRL δεν αυξάνει όπως είναι αναμενόμενο, ίσως αυτό να υποδεικνύει χρωμοσωμική ανωμαλία του εμβρύου π.χ σύνδρομο Edwards.

 

Πως αυξάνεται το μήκος του εμβρύου;

Στο πρώτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης, δηλαδή μέχρι την 13η εβδομάδα, το έμβρυο μεγαλώνει με σταθερούς ρυθμούς και δεν παρουσιάζει μεγάλες διακυμάνσεις. Μπορούμε με μεγάλη ακρίβεια να αντιστοιχίσουμε το μήκος του εμβρύου (CRL) με συγκεκριμένη εβδομάδα και ημέρα κύησης. Ειδικότερα το μήκος του εμβρύου στο διάστημα 6-9 εβδομάδες, αυξάνεται περίπου 1 χιλιοστό κάθε ημέρα.

 • Στις 6 εβδομάδες το μήκος είναι 4 χιλιοστά.
 • Στις 7 εβδομάδες το μήκος είναι 11 χιλιοστά.
 • Στις 8 εβδομάδες το μήκος είναι 17 χιλιοστά και είναι 1 γραμμάριο!
 • Στις 9 εβδομάδες το μήκος είναι 23 χιλιοστά και είναι 2 γραμμάρια.
 • Στις 10 εβδομάδες το μήκος είναι 34 χιλιοστά και είναι 4 γραμμάρια.
 • Στις 11 εβδομάδες το μήκος είναι 44 χιλιοστά και είναι 7 γραμμάρια.
 • Στις 12 εβδομάδες το μήκος είναι 57 χιλιοστά και είναι 14 γραμμάρια.
 • Στις 13 εβδομάδες το μήκος είναι 68 χιλιοστά και είναι 23 γραμμάρια.
 • Στις 14 εβδομάδες το μήκος είναι 81 χιλιοστά και είναι 43 γραμμάρια.

Οι μετρήσεις αποτελούν εκτιμήσεις του μήκους του εμβρύου και υπάρχουν ελαφρές διαφοροποιήσεις όσον αφορά τις παραπάνω τιμές. Κάθε έμβρυο είναι διαφορετικό και υπάρχει ποικιλία σχετικά με την ανάπτυξή του. Ο τρόπος που κάθε ιατρός μετρά το CRL επίσης επηρεάζει το αποτέλεσμα στο πόρισμα που θα πάρετε.

 

Στο ιατρείο μας

Στο πόρισμα που δίνουμε στο πρώτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης:

 • Αναφέρουμε την μέτρηση του μήκους του εμβρύου και σημειώνουμε εάν αυτή βρίσκεται σε ένα φυσιολογικό και αναμενόμενο εύρος τιμών.
 • Εάν υπάρχει απόκλιση ανάμεσα στην ηλικία κύησης που προκύπτει από την τελευταία περίοδο με εκείνη που προκύπτει από το CRL αλλάζουμε την ηλικία κύησης σύμφωνα με τις οδηγίες του ACOG.

 

Περισσότερες πληροφορίες

www.acog.org

www.nejm.org

www.fetalmedicine.com

 

Το παραπάνω ενημερωτικό κείμενο περιέχει γνώμες και πληροφορίες για θέματα σχετικά με την υγεία της γυναίκας. Δεν υπαγορεύει κάποιον αποκλειστικό τρόπο για την αντιμετώπιση ενός θέματος υγείας και δεν αποκλείει άλλους αποδεκτούς τρόπους θεραπείας.

Ο γιατρός σας είναι η καλύτερη πηγή πληροφοριών για τις ερωτήσεις και τις ανησυχίες που σχετίζονται με το ιατρικό σας πρόβλημα.