Για την παραλαβή φαρμάκων από τα Φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ για τη 2η προσπάθεια εξωσωματικής οι ασφαλισμένοι πρέπει να προσκομίζουν τα παρακάτω:

  • Την εγκριτική απόφαση της επιτροπής για πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας και εξωσωματικής γονιμοποίησης.
  • Μια πρόσφατη εξέταση β-χοριακής γοναδοτροπίνης (των τελευταίων 15 ημερών).
  • Ιατρική βεβαίωση από το κέντρο αναπαραγωγής στο οποίο πραγματοποιήθηκε η προηγούμενη προσπάθεια και στην οποία ο θεράπων γυναικολόγος να βεβαιώνει ότι τα φάρμακα της προηγούμενης προσπάθειας έχουν χρησιμοποιηθεί. Στην ίδια βεβαίωση θα αναφέρεται και το αποτέλεσμα της προηγούμενης προσπάθειας (επιτυχής ή ανεπιτυχής, και την πορεία της διέγερσης δηλαδή αν έγινε ανάπτυξη ωαρίων και εμβρυομεταφορά). Η βεβαίωση θα έχει την υπογραφή και σφραγίδα του θεράποντος ιατρού καθώς και την σφραγίδα του κέντρου που έγινε η προσπάθεια.

 

Περισσότερες πληροφορίες αναζητείστε στο www.eopyy.gov.gr

Στον φάκελο Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για τις διαδικασίες, διευκρινίσεις και τα ειδικά έντυπα παραπομπής. Θα βρείτε επίσης τα τηλέφωνα επικοινωνίας με τις επιτροπές.

 

Επιτροπή έγκρισης εξωσωματικής ΕΟΠΥΥ Λάρισας

Τηλ.     2410431942, 2410539930, 2410539936, 2410539942

Φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ που μπορείτε να απευθυνθείτε

Τρίκαλα          2431046617

Λάρισα            2410534180, 2410534728

Το παραπάνω ενημερωτικό κείμενο περιέχει γνώμες και πληροφορίες για θέματα σχετικά με την υγεία της γυναίκας. Δεν υπαγορεύει κάποιον αποκλειστικό τρόπο για την αντιμετώπιση ενός θέματος υγείας και δεν αποκλείει άλλους αποδεκτούς τρόπους θεραπείας.

Ο γιατρός σας είναι η καλύτερη πηγή πληροφοριών για τις ερωτήσεις και τις ανησυχίες που σχετίζονται με το ιατρικό σας πρόβλημα.