Στη διάρκεια του κύκλου μίας γυναίκας υπάρχουν συγκεκριμένες ημέρες που τα σπερματοζωάρια μπορεί να γονιμοποιήσουν το ωάριο. Αυτές ονομάζονται γόνιμες ημέρες.

Για να είστε σε θέση να εντοπίσετε τις γόνιμες ημέρες πρέπει να έχετε υπόψη σας:

  • πως λειτουργούν οι ωοθήκες σας και τι είναι η ωορρηξία,
  • πως και πότε γίνεται η γονιμοποίηση του ωαρίου από το σπερματοζωάριο.

 

Ωορρηξία ή ωοθυλακιορρηξία

Η ωοθήκη μιας γυναίκας που βρίσκεται σε αναπαραγωγική ηλικία περιέχει ωάρια μέσα σε μικρές κύστεις που ονομάζονται ωοθυλάκια. Το μέγεθος των ωοθυλακίων που είναι ορατά με τον υπέρηχο, αμέσως μετά την περίοδο, είναι φυσιολογικά λιγότερο από 10 χιλιοστά (συνήθως 3-6 χιλιοστά).

Κάθε μήνα η ωοθήκη απελευθερώνει ένα ωάριο το οποίο κατευθύνετε στην σάλπιγγα. Αυτή η διαδικασία ονομάζεται ωορρηξία (ήωοθυλακιορρηξία). Κατά την διαδικασία της ωορρηξίας ένα από τα ωοθυλάκια μεγαλώνει σταδιακά και όταν φτάσει σε μέγεθος περίπου 18-23 χιλιοστά «σπάζει» και απελευθερώνει το ωάριο.

 

Γονιμοποίηση

Μετά την ωορρηξία, το ωάριο παραμένει στην σάλπιγγα για περίπου 12-24 ώρες μόνο. Αν δεν γονιμοποιηθεί μέσα σε αυτό το διάστημα διαλύεται και έρχεται η περίοδος.

Τα σπερματοζωάρια μπορεί να παραμένουν ζωντανά στην μήτρα και τις σάλπιγγες μέχρι και 6 ημέρες μετά την σεξουαλική επαφή.

Η εγκυμοσύνη συμβαίνει όταν ένα ωάριο (που παράγεται από τις ωοθήκες της γυναίκας) ενώνεται με ένα σπερματοζωάριο (που παράγεται από τον άνδρα). Η ένωση αυτή λέγετε γονιμοποίηση και συμβαίνει μέσα στις σάλπιγγες της γυναίκας. Μετά την γονιμοποίηση το γονιμοποιημένο ωάριο ταξιδεύει διαμέσου της σάλπιγγας μέσα στην μήτρα όπου και εμφυτεύεται ώστε σταδιακά να εξελιχθεί σε ένα νέο έμβρυο.

 

Γόνιμες ημέρες

Εφόσον λοιπόν:

  • Το ωάριο ζει περίπου για μία ημέρα μετά την ωορρηξία.
  • Τα σπερματοζωάρια ζουν περίπου 6 ημέρες μετά την σεξουαλική επαφή.
  • Οι γόνιμες ημέρες κάθε μήνα είναι 7 περίπου: 6 ημέρες πριν την ωορρηξία και την ημέρα της ωορρηξίας.

Εάν περάσει το πρώτο 24ωρο μετά την ωορρηξία, η πιθανότητα εγκυμοσύνης είναι πολύ μικρή (υπολογίζεται περίπου στο 3%). Τις επόμενες ημέρες η πιθανότητα σύλληψης εκμηδενίζεται!

 

Στο ιατρείο μας

Μερικά ζευγάρια που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν παιδί ρωτούν να μάθουν πως υπολογίζουμε τις γόνιμες ημέρες.

  • Η διαδικασία της αναζήτησης των γονίμων ημερών μπορεί να προκαλέσει άγχος και ένταση σε ένα ζευγάρι. Προτείνουμε να προηγείτε ένα χρονικό διάστημα τακτικών (2-3 την εβδομάδα) επαφών, αν  δεν υπάρχει ζήτημα υπογονιμότητας, πριν αρχίσουν να ψάχνουν τις γόνιμες ημέρες.
  • Εάν υπάρχει ανάγκη υπολογισμού των γόνιμων περιόδων, η συμβουλευτική μας βασίζεται στο ιστορικό των προηγούμενων περιόδων της γυναίκας. Υπάρχουν επίσης ειδικά applications που μπορεί να βοηθήσουν σε αυτήν την διαδικασία.
  • Εάν υπάρχει λόγος, προτείνουμε επιπλέον τρόπους ή και εξετάσεις όπως π.χ. υπερηχογράφημα, για τον ακριβή εντοπισμός των γόνιμων ημερών

 

Το παραπάνω ενημερωτικό κείμενο περιέχει γνώμες και πληροφορίες για θέματα σχετικά με την υγεία της γυναίκας. Δεν υπαγορεύει κάποιον αποκλειστικό τρόπο για την αντιμετώπιση ενός θέματος υγείας και δεν αποκλείει άλλους αποδεκτούς τρόπους θεραπείας.

Ο γιατρός σας είναι η καλύτερη πηγή πληροφοριών για τις ερωτήσεις και τις ανησυχίες που σχετίζονται με το ιατρικό σας πρόβλημα.