Η πιθανότητα σύλληψης σε ένα ζευγάρι, μετά από επαφές χωρίς προφύλαξη, είναι περίπου 25-30% κάθε μήνα. Υπογονιμότητα ορίζεται η αδυναμία σύλληψης μετά από ένα έτος προσπαθειών.

Οι βασικές εξετάσεις σε περίπτωση υπογονιμότητας αφορούν:

 • Εκτίμηση της λειτουργίας των ωοθηκών
 • Εκτίμηση του σπέρματος
 • Έλεγχο της διαβατότητας των σαλπίγγων

Αν σε αυτές στις εξετάσεις δεν εντοπιστεί κάποιο πρόβλημα τότε τίθεται η διάγνωση της ανεξήγητης υπογονιμότητας. Σε αυτή την περίπτωση η πιθανότητα σύλληψης το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα είναι λιγότερο από 10% κάθε μήνα.

 

Ποιες είναι οι επιλογές του ζευγαριού σε περίπτωση ανεξήγητης υπογονιμότητας?

Όπως αναφέρθηκε, σε περίπτωση ανεξήγητης υπογονιμότητας, υπάρχει πιθανότητα σύλληψης χωρίς κάποιου είδους παρέμβαση. Άρα μια επιλογή είναι η αναμονή μετά από ενημέρωση του ζευγαριού σχετικά:

 • με τις πιθανότητες σύλληψης που υπάρχουν μετά τις εξετάσεις που έχουν προηγηθεί
 • με ποιους τρόπους μπορεί να βελτιωθεί η γονιμότητα (Π.χ. διακοπή καπνίσματος, απώλεια βάρους)
 • πως εντοπίζονται οι γόνιμες ημέρες ώστε να υπάρχουν τακτικότερες επαφές στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα

Αν η αναμονή δεν είναι στις επιλογές σας τα επόμενα βήματα που μπορείτε να κάνετε και που προϋποθέτουν ιατρική παρέμβαση είναι:

 • η παρακολούθηση της ωοθυλακιορρηξίας με υπερηχογραφική εξέταση και υπόδειξη για τον χρόνο της επαφής
 • η πρόκληση ωοθυλακιορρηξιας με χορήγηση φαρμάκων για παραγωγή περισσότερων ωοθυλακιων από τις ωοθήκες και έτσι αύξηση των πιθανοτήτων σύλληψης σε κάθε κύκλο
 • η ενδομήτρια σπερματέγχυση με ή χωρίς πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας
 • η εξωσωματική γονιμοποίηση.

 

Είναι αποτελεσματική είναι η πρόκληση ωοθυλακιορρηξιας σε συνδυασμο με ενδομήτρια σπερματέγχυση σε περίπτωση ανεξήγητης υπογονιμότητας?

Σε πρόσφατες μελέτες εξετάστηκαν οι πιθανότητες σύλληψης μετά από πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας σε συνδυασμό με ενδομήτρια σπερματέγχυση. Σε διάστημα 3 μηνών τα ζευγάρια που υποβλήθηκαν στην θεραπεία είχαν 3 φορές περισσότερες πιθανότητες σύλληψης σε σχέση με εκείνα στα οποία δεν έγινε καμία παρέμβαση. Συγκεκριμένα οι πιθανότητες εγκυμοσύνης σε διάστημα 3 μηνών ήταν:

 • 27% στα ζευγάρια που έγινε πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας με φάρμακα μαζί με ενδομήτρια σπερματέγχυση και
 • 7% στα ζευγάρια που δεν έγινε καμία παρέμβαση.

 

Στο ιατρείο μας

Γνωρίζουμε ότι:

 • Η γονιμότητα στην γυναίκα μειώνεται μετά την ηλικία των 30 και περισσότερο μετά την ηλικία των 35.
 • Στο 30-40% των περιπτώσεων ανεξήγητης υπογονιμότητας δεν μπορεί να βρεθεί με βεβαιότητα η αιτία της υπογονιμότητας παρόλο τον επιπλέον έλεγχο που μπορεί να γίνει.
 • Το κόστος μιας σπερματέγχυσης είναι σημαντικά μικρότερο από μια προσπάθεια εξωσωματικής (IVF).
 • Υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, η αποτελεσματικότητα επαναλαμβανόμενων προσπαθειών σπερματέγχυσης είναι συγκρίσιμη με μια προσπάθεια

Στα ζευγάρια με ανεξήγητη υπογονιμότητα οι επιλογές που υπάρχουν εξατομικεύονται ανάλογα με την περίπτωση. Υπάρχει λοιπόν δυνατότητα:

 • Της συνέχισης των προσπαθειών για σύλληψη χωρίς υποβοήθηση. Όταν δεν μεσολάβησε αρκετό διάστημα προσπάθειας, το ζευγάρι είναι νέο και όταν το σπέρμα είναι φυσιολογικό.
 • Επιπλέον εξετάσεων με σκοπό τον εντοπισμό καταστάσεων που να μειώνουν τις πιθανότητες εγκυμοσύνης. Τέτοιες εξετάσεις αφορούν γενετικούς παράγοντες (π.χ. καρυότυπος), ανοσολογικούς παράγοντες (π.χ αντισφωσφολιπιδικό σύνδρομο και θρομβοφιλία) και επεμβάσεις όπως υστεροσκόπηση και λαπαροσκόπηση. Οι εξετάσεις αυτές κοστίζουν όμως αρκετά μερικές φορές.
 • Αν παρθεί απόφαση για ιατρική παρέμβαση η πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας με ενδομήτριο σπερματέγχυση αποτελεί μια λογική πρώτη επιλογή. Όταν υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις, Προτείνουμε 3-4 προσπάθειες, πριν να καταφύγουμε στην εξωσωματική γονιμοποίηση (IVF).

Αντιμετωπίζουμε κάθε περίπτωση υπογονιμότητας εξατομικευμένα ακολουθώντας κατευθυντήριες οδηγίες διεθνώς αναγνωρισμένων οργανισμών και εφαρμόζοντας ορθή ιατρική πρακτική. Έχουμε συνεχώς υπόψη μας το άγχος και την ένταση που μπορεί να προκαλεί στο ζευγάρι η διαδικασία της διερεύνησης και αντιμετώπισης της υπογονιμότητας.

 

Περισσότερες πληροφορίες

www.medscape.com

 

Διαβάστε επίσης

https://www.medscape.com/viewarticle/903692?src=wnl_edit_tpal&uac=176108EX&impID=1786717&faf=1

Το παραπάνω ενημερωτικό κείμενο περιέχει γνώμες και πληροφορίες για θέματα σχετικά με την υγεία της γυναίκας. Δεν υπαγορεύει κάποιον αποκλειστικό τρόπο για την αντιμετώπιση ενός θέματος υγείας και δεν αποκλείει άλλους αποδεκτούς τρόπους θεραπείας.

Ο γιατρός σας είναι η καλύτερη πηγή πληροφοριών για τις ερωτήσεις και τις ανησυχίες που σχετίζονται με το ιατρικό σας πρόβλημα.