Η συχνότητα εμφάνισης καρκίνου του μαστού διαφοροποιείται ανάλογα με την ηλικία της γυναίκας.

 • Ο συνολικός κίνδυνος που έχει μία γυναίκα να εμφανίσει καρκίνο του μαστού σε όλη την διάρκεια της ζωής της είναι 12%. Υπολογίζεται ότι 1 στις 8 γυναίκες θα νοσήσουν σε κάποια φάση της ζωής τους.
 • Η πιθανότητα ανάπτυξης καρκίνου του μαστού αυξάνει καθώς μεγαλώνει μία γυναίκα. Η ηλικία αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα κινδύνου. Οι περισσότερες περιπτώσεις (σχεδόν το 90%) αφορούν γυναίκες μετά την ηλικία των 50.

 

Κίνδυνος εμφάνισης καρκίνου μαστού ανάλογα με την ηλικία της γυναίκας.

Καθώς ο κίνδυνος εμφάνισης καρκίνου του μαστού αλλάζει ανάλογα με την ηλικία, είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε τις πιθανότητες σε κάθε δεκαετία της ζωής της γυναίκας. Κάθε δεκαετία που μεγαλώνει μία γυναίκα οι πιθανότητες αυξάνουν.

Τα παρακάτω δεδομένα βασίζονται σε αναφορές του Εθνικού Ινστιτούτου Καρκίνου (National Cancer Institute, NCI) των ΗΠΑ. Με βάση τα δεδομένα αυτά λοιπόν, υπολογίζεται η πιθανότητα να αναπτυχθεί διηθητικός καρκίνος του μαστού σε μία γυναίκα τα επόμενα 10 χρόνια:

 • Εάν είστε 20 ετών η πιθανότητα να αναπτύξετε διηθητικό καρκίνο μαστού τα επόμενα 10 χρόνια είναι: 0,06% ή 1 στις 1732 γυναίκες.
 • Εάν είστε 30 ετών η πιθανότητα να αναπτύξετε διηθητικό καρκίνο μαστού τα επόμενα 10 χρόνια είναι: 0,44% ή 1 στις 228 γυναίκες.
 • Εάν είστε 40 ετών η πιθανότητα να αναπτύξετε διηθητικό καρκίνο μαστού τα επόμενα 10 χρόνια είναι: 1,45% ή 1 στις 69 γυναίκες.
 • Εάν είστε 50 ετών η πιθανότητα να αναπτύξετε διηθητικό καρκίνο μαστού τα επόμενα 10 χρόνια είναι: 2,31% ή 1 στις 43 γυναίκες.
 • Εάν είστε 60 ετών η πιθανότητα να αναπτύξετε διηθητικό καρκίνο μαστού τα επόμενα 10 χρόνια είναι: 3,49% ή 1 στις 29 γυναίκες.
 • Εάν είστε 70 ετών η πιθανότητα να αναπτύξετε διηθητικό καρκίνο μαστού τα επόμενα 10 χρόνια είναι: 3,84% ή 1 στις 26 γυναίκες.

Οι πιθανότητες που αναφέρονται παραπάνω αποτελούν τον μέσο όρο για κάθε ηλικιακή ομάδα. Ο κίνδυνος διαφοροποιείται για κάθε γυναίκα ανάλογα με διάφορους άλλους παράγοντες όπως το οικογενειακό και μαιευτικό ιστορικό της (διαβάστε επίσης Καρκίνος μαστού: Παράγοντες κινδύνου).

 

Ηλικία και πρόληψη από τον καρκίνο του μαστού.

Η γνώση της πιθανότητας εμφάνισης του καρκίνου του μαστού ανάλογα με την ηλικία, επιτρέπει την σωστή ενημέρωση και προγραμματισμό σε θέματα πρόληψης.

 • Στόχος του προληπτικού ελέγχου είναι να εντοπιστούν όσο το δυνατό περισσότερες περιπτώσεις καρκίνου του μαστού σε πρώιμο στάδιο.
 • Πρώτα πρέπει να εντοπιστεί η ομάδα των γυναικών που διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο.
 • Η ηλικία αποτελεί τον πιο σημαντικό παράγοντα κινδύνου. Ο κίνδυνος αυξάνει όσο μεγαλώνει μια γυναίκα.
 • Οι περισσότεροι ειδικοί συμφωνούν ότι ο κίνδυνος αυξάνει σημαντικά μετά την ηλικία των 40. Άλλοι τον θεωρούν μεγάλο μετά την ηλικία των 50.
 • Τα παραπάνω ηλικιακά όρια λοιπόν, χρησιμοποιούν οι περισσότεροι σαν σημείο έναρξης του προληπτικού ελέγχου για τον καρκίνο του μαστού.
 • Όμως, η ηλικία δεν αποτελεί τον μοναδικό παράγοντα κινδύνου. Η παρουσία και άλλων παραγόντων μπορεί να διαφοροποιήσει τις πιθανότητες εμφάνισης καρκίνου του μαστού. Πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη.

 

Απόφαση για προληπτικό έλεγχο για τον καρκίνο του μαστού.

Η ηλικία, όπως είπαμε, δεν αποτελεί το μοναδικό κριτήριο για την έναρξη προληπτικού ελέγχου για τον καρκίνο του μαστού. Η απόφαση για το εάν προβείτε σε προληπτικό έλεγχο για τον καρκίνο του μαστού και σε ποια ηλικία, αφορά αποκλειστικά εσάς. Καθήκον του ιατρού είναι να σας παρέχει έγκυρη πληροφόρηση για να σας βοηθήσει να πάρετε την καλύτερη δυνατή απόφαση.

Ο ιατρός στην ενημέρωσή του σχετικά με τον προληπτικό έλεγχο πρέπει να λαμβάνει υπόψη του:

 • Τις προσωπικές επιλογές, αξίες, ανησυχίες και προσδοκίες σας.
 • Άλλους παράγοντες κινδύνου εκτός της ηλικίας, εάν υπάρχουν, που μπορεί να διαφοροποιούν τις πιθανότητες να εμφανίσετε καρκίνο του μαστού.

 

Περισσότερες πληροφορίες

www.breastcancer.org

www.cancer.gov

www.acog.org

Το παραπάνω ενημερωτικό κείμενο περιέχει γνώμες και πληροφορίες για θέματα σχετικά με την υγεία της γυναίκας. Δεν υπαγορεύει κάποιον αποκλειστικό τρόπο για την αντιμετώπιση ενός θέματος υγείας και δεν αποκλείει άλλους αποδεκτούς τρόπους θεραπείας.

Ο γιατρός σας είναι η καλύτερη πηγή πληροφοριών για τις ερωτήσεις και τις ανησυχίες που σχετίζονται με το ιατρικό σας πρόβλημα.