Πρόωρος τοκετός, δηλαδή τοκετός πριν την 37η εβδομάδα εγκυμοσύνης, συμβαίνει σχεδόν στο 10% των περιπτώσεων. Τις περισσότερες φορές σημαίνει αυτόματα χωρίς να υπάρχουν προειδοποιητικά σημεία και συμπτώματα.

 • Η μέτρηση του μήκους του τραχήλου της μήτρας, στο δεύτερο τρίμηνο της εγκυμοσύνης, αποτελεί σημαντική εξέταση για την πρόληψη του πρόωρου τοκετού.
 • Οι μελέτες έχουν δείξει, ότι όσο μικρότερο είναι το μήκος του τραχήλου, τόσο αυξάνει η πιθανότητα για πρόωρο τοκετό.
 • Μήκος τραχήλου μικρότερο από 25 χιλιοστά στις 16-24 εβδομάδες εγκυμοσύνης θεωρείται μικρό, και αυξάνει τον κίνδυνο για πρόωρο τοκετό.
 • Ο κίνδυνος πρόωρου τοκετού είναι μεγαλύτερος για γυναίκες με ιστορικό προηγούμενου πρόωρου τοκετού.

 

Πως μεταβάλλεται ο τράχηλος της μήτρας στη διάρκεια της εγκυμοσύνης;

Το μήκος του τραχήλου της μήτρας φυσιολογικά μειώνεται καθώς προχωρά η εγκυμοσύνη.

 • Στις 16 με 20 βδομάδες το φυσιολογικό μήκος είναι περίπου 36-44 χιλιοστά.
 • Στις 24 με 28 εβδομάδες το φυσιολογικό μήκος είναι περίπου 33-41 χιλιοστά.
 • Στις 32 με 36 βδομάδες το φυσιολογικό μήκος είναι περίπου 30-38 χιλιοστά.

Το μέσο μήκος στις 24 εβδομάδες κύησης είναι περίπου 37 χιλιοστά.

 

Πότε γίνεται η μέτρηση του μήκους του τραχήλου;

Μέτρηση του μήκους του τραχήλου μπορεί να γίνει σε όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Όμως όσον αφορά την πρόληψη του πρόωρου τοκετού, ασφαλή αποτελέσματα δίνουν οι μετρήσεις από την 16η έως την 24η εβδομάδα κύησης.

 • Η πρώτη εκτίμηση του τραχήλου, μετρώντας υπερηχογραφικά το μήκος του, γίνεται στην εξέταση της αυχενικής διαφάνειας.
 • Στην εξέταση της ανατομίας του εμβρύου (Β’ επιπέδου) γίνεται μέτρηση του μήκους του τραχήλου, κατά προτίμηση διακολπικά. Αν οι μέτρηση γίνει στις 20-24 εβδομάδες, με την χρήση αλγορίθμου του Fetal Medicine Foundation είναι δυνατό να εκτιμηθεί η πιθανότητα τοκετού σε συγκεκριμένες εβδομάδες κύησης.
 • Μέτρηση του μήκους του τραχήλου μετά τις 24 εβδομάδες κύησης συστήνεται εάν υπάρχουν μεταβολές στην εγκυμοσύνη που αυξάνουν τον κίνδυνο πρόωρου τοκετού (π.χ. συσπάσεις της μήτρας, κολπική αιμορραγία, υδράμνιο).

 

Τι ισχύει αν υπάρχει ιστορικό προηγούμενου πρόωρου τοκετού;

Εάν υπάρχει ιστορικό προηγούμενου πρόωρου τοκετού ο κίνδυνος πρόωρου τοκετού είναι αυξημένος σε κάθε επόμενη εγκυμοσύνη. Επίσης ο κίνδυνος είναι αυξημένος εάν υπάρχουν και άλλοι παράγοντες κινδύνου.

Σε αυτή την περίπτωση προτείνεται τακτική μέτρηση του μήκους του τραχήλου κάθε 1-2 εβδομάδες ξεκινώντας από την 16η εβδομάδα κύησης και μέχρι τουλάχιστο την 24η εβδομάδα.

 

Πως γίνεται η μέτρηση του μήκους του τραχήλου;

Η μέτρηση του μήκους του τραχήλου της μήτρας μπορεί να γίνει είτε από την κοιλία είτε από τον κόλπο.

Διακοιλιακό υπερηχογράφημα. Η μέτρηση του μήκους του τραχήλου που την κοιλιά είναι εύκολη, δεν χρειάζεται ιδιαίτερη προετοιμασία και γίνεται στα πλαίσια μιας συνηθισμένης υπερηχογραφικής εξέτασης του εμβρύου. Η ακρίβεια της επηρεάζεται όμως από:

 • το σωματικό βάρος της μητέρας
 • τη θέση του τραχήλου της μητέρας
 • την θέση του μωρού
 • την πιθανή παρουσία ινομυωμάτων.

Διακολπικό υπερηχογράφημα. Η εξέταση με κολπική κεφαλή θεωρείται πιο ακριβής, και συνήθως προτιμάται αυτός ο τρόπος προσέγγισης. Πριν την εξέταση θα σας ζητηθεί να αδειάσετε την ουροδόχο κύστη σας. Ο έλεγχος γίνεται με την είσοδο της ειδικής κεφαλής στον κόλπο ενώ είστε σε θέση γυναικολογικής εξέτασης, και διαρκεί 2-3 λεπτά. Ο ιατρός θα πάρει μια τομή όπου θα φαίνεται ο τράχηλος της μήτρας σε ολόκληρο το μήκος του και θα κάνει διαδοχικές μετρήσεις. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης, μπορεί να σας ζητήσει να βήξετε για να διαπιστώσει εάν ο τράχηλος «ανοίγει» από το ανώτερο άκρο του, όταν αυξάνεται η ενδοκοιλιακή πίεση. Το άνοιγμα αυτό του τραχήλου ονομάζεται χοανοποίηση και αυξάνει τον κίνδυνο πρόωρου τοκετού εάν αφορά περισσότερο από το 50% του μήκους του τραχήλου. Σε γυναίκες που έχουν φυσιολογικό μήκος τραχήλου και χοανοποίηση ο κίνδυνος πρόωρου τοκετού δεν αυξάνεται.

 

Στο ιατρείο μας

Δίνουμε μεγάλη σημασία στην πρόληψη του πρόωρου τοκετού.

 • Από την αρχή της εγκυμοσύνης ελέγχουμε το ιστορικό και προσδιορίζουμε εάν υπάρχει κίνδυνος πρόωρου τοκετού. Όταν υπάρχει ιστορικό πρόωρου τοκετού προτείνουμε κατάλληλη αγωγή από το 1οτρίμηνο της εγκυμοσύνης.
 • Η εκτίμηση του μήκους του τραχήλου της μήτρας γίνεται (συνήθως με διακολπική προσέγγιση) στο υπερηχογράφημα της αυχενικής διαφάνειας και στο υπερηχογράφημα ανατομίας του εμβρύου (Β’ επιπέδου). Η εξέταση γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του Fetal Medicine Foundation (FMF). Είμαστε πιστοποιημένοι στην διενέργεια αυτών των εξετάσεων, και στο πόρισμα ενημέρωνουμε για τον κίνδυνο πρόωρου τοκετού. Εάν ο κίνδυνος είναι αυξημένος λαμβάνουμε κατάλληλα θεραπευτικά μέτρα.
 • Σε κάθε εξέταση στο 2ο και 3ο τρίμηνο της εγκυμοσύνης, ελέγχουμε και τον τράχηλο της μήτρας, ώστε να διαπιστώσουμε τυχόν μεταβολή του μήκους του.
 • Ενθαρρύνουμε και ενημερώνουμε τις εγκυμονούσες να επικοινωνούν μαζί μας και να μας ενημερώνουν σε περίπτωση που υπάρχουν πιθανά σημεία ή συμπτώματα πρόωρου τοκετού.

Περισσότερες πληροφορίες

www.fetalmedicine.com

www.smfm.org

 

Διαβάστε επίσης

 

 

Το παραπάνω ενημερωτικό κείμενο περιέχει γνώμες και πληροφορίες για θέματα σχετικά με την υγεία της γυναίκας. Δεν υπαγορεύει κάποιον αποκλειστικό τρόπο για την αντιμετώπιση ενός θέματος υγείας και δεν αποκλείει άλλους αποδεκτούς τρόπους θεραπείας.

Ο γιατρός σας είναι η καλύτερη πηγή πληροφοριών για τις ερωτήσεις και τις ανησυχίες που σχετίζονται με το ιατρικό σας πρόβλημα.