Η Β χοριακή γοναδοτροπίνη είναι μία ορμόνη που παράγεται στην διάρκεια της εγκυμοσύνης από τα κύτταρα που σχηματίζουν τον πλακούντα. Στις εξετάσεις αίματος αναφέρεται και σαν β-hCG.

 • Ανιχνεύεται με εξέταση αίματος περίπου 11 ημέρες μετά την σύλληψη.
 • Ανιχνεύεται με εξέταση ούρων (τεστ κύησης) 12-14 ημέρες μετά την σύλληψη.
 • Η Β χοριακή αυξάνεται γρήγορα στην αρχή της εγκυμοσύνης και φτάνει στη μέγιστη τιμή της στις 8-11 εβδομάδες κύησης. Στη συνέχεια η τιμή της μειώνεται συνεχώς μέχρι το τέλος της εγκυμοσύνης.

 

Τι πρέπει να ξέρετε για την Β χοριακή γοναδοτροπίνη

Οι τιμές της Β χοριακής στην διάρκεια της εγκυμοσύνης δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της ηλικίας της εγκυμοσύνης επειδή παρουσιάζουν μεγάλη διαφοροποίηση,

 • Στο 85% των περιπτώσεων που η εγκυμοσύνη εξελίσσεται φυσιολογικά, η Β χοριακή θα διπλασιάζεται κάθε 48-72 ώρες (2-3 ημέρες).
 • Ο χρόνος που χρειάζεται για να διπλασιαστεί η τιμή της φτάνει τις 96 ώρες (4 ημέρες) αργότερα στο πρώτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης.
 • Η ερμηνεία των αποτελεσμάτων της Β χοριακής χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Σε μιά φυσιολογική εγκυμοσύνη με καλή εξέλιξη μπορεί να υπάρχουν χαμηλές τιμές της ορμόνης.
 • Το τεστ ούρων είναι είναι ένα ποιοτικό τεστ και ανιχνεύει παρουσία της Β χοριακής στα ούρα. Το αποτέλεσμα δεν δίνει ακριβή τιμή. Είναι θετικό όταν η τιμή της Β χοριακής είναι περισσότερο από 50 ή αρνητικό όταν είναι χαμηλότερη.
 • Το τεστ αίματος είναι ποσοτικό τεστ και μετρά ακριβώς την τιμή της ορμόνης και τις μεταβολές της.

 

Β χοριακή και υπερηχογράφημα κύησης

 • Ο υπέρηχος μετά τις 5-6 εβδομάδες κύησης παρέχει πολύ περισσότερες πληροφορίες για την εξέλιξη μίας εγκυμοσύνης από ότι οι τιμές της Β χοριακής.
 • Όταν οι τιμές της Β χοριακής είναι μεταξύ 1000-2000 φυσιολογικά μπορούμε να δούμε ενδομήτριο σάκο κύησης με υψηλής ευκρίνειας διακολπικό υπερηχογράφημα, στις περισσότερες περιπτώσεις.
 • Καθώς οι τιμές της Β χοριακής στην εγκυμοσύνη παρουσιάζουν μεγάλη διαφοροποίηση και δεν είμαστε πάντοτε σίγουροι για την ημερομηνία σύλληψης. Ορισμένες φορές πρέπει η τιμή της να υπερβεί το 2000 για να εντοπίσουμε τον σάκο κύησης.
 • Όταν υπάρχει αμφιβολία σχετικά με την καλή εξέλιξη της εγκυμοσύνης χρειάζονται διαδοχικές μετρήσεις της Β χοριακής και συσχέτιση των ευρημάτων με τα κλινικά και υπερηχογραφικά ευρήματα. Οι εξετάσεις της ορμόνης συστήνεται να γίνονται κάθε 2 ημέρες τουλάχιστον.

 

Πως ερμηνεύονται τα αποτελέσματα της Β χοριακής

Η Β χοριακή μετράται σε τιμές mIU/ml.

 • Τιμές κάτω από 5 θεωρούνται αρνητικές για εγκυμοσύνη.
 • Τιμές πάνω από 25 θεωρούνται θετικές για εγκυμοσύνη.
 • Τιμές από 6-24 θεωρούνται «γκρίζα ζώνη». Σε αυτές τις περιπτώσεις χρειάζεται να επαναληφθεί η μέτρηση για να διαπιστωθεί εάν αυξάνεται η τιμή ώστε να επιβεβαιωθεί η εγκυμοσύνη.

 

Που κυμαίνονται οι τιμές της Β χοριακής στην διάρκεια της εγκυμοσύνης;

Οι τιμές της Β χοριακής αυξάνουν στην αρχή της εγκυμοσύνης. Το εύρος που κυμαίνονται ανάλογα με την εβδομάδα κύησης είναι αρκετά μεγάλο. Ανάλογα με τις εβδομάδες που έχουν περάσει από την τελευταία περίοδο (εβδομάδες κύησης) είναι:

 • Στις 3 εβδομάδες: 5-50
 • Στις 4 εβδομάδες: 5-426
 • Στις 5 εβδομάδες: 18-7340
 • Στις 6 εβδομάδες: 1080-56500
 • Στις 7-8 εβδομάδες: 7650-229000
 • Στις 9-12 εβδομάδες: 25700-288000
 • Στις 13-16 εβδομάδες: 13300-254000
 • Στις 17-24 εβδομάδες: 4060-165000
 • Στις 25-40 εβδομάδες: 3640-117000

Οι παραπάνω τιμές της Β χοριακής γοναδοτροπίνης είναι ενδεικτικές. Σε κάθε εγκυμοσύνη μεταβάλονται διαφορετικά. Περισσότερη σημασία έχει ο τρόπος που μεταβάλλεται η τιμή της ορμόνης παρά η απόλυτη τιμή της.

 

Τι σημαίνουν χαμηλές τιμές της Β χοριακής;

Χαμηλές τιμές Β χοριακής μπορεί να είναι φυσιολογικές ή να υποκρύπτουν πρόβλημα. Θα πρέπει να επαναλαμβάνονται μετά από 2-3 ημέρες (48-72 ώρες), στο ίδιο κατά προτίμηση εργαστήριο, ώστε να δούμε πως μεταβάλλονται.

Χαμηλή τιμή Β χοριακής μπορεί να σημαίνει:

 • Λάθος υπολογισμός ηλικίας κύησης (η εγκυμοσύνη να είναι μικρότερη από ότι υπολογίζουμε).
 • Παλίνδρομη κύηση ή επικείμενη αποβολή.
 • Εξωμήτριο κύηση.

 

Τι σημαίνουν υψηλές τιμές της Β χοριακής;

Υψηλές τιμές Β χοριακής μπορεί επίσης, είναι φυσιολογικές ή να υποκρύπτουν πρόβλημα. Θα πρέπει να επαναλαμβάνονται μετά από 2-3 ημέρες (48-72 ώρες), στο ίδιο κατά προτίμηση εργαστήριο, ώστε να δούμε πως μεταβάλλονται.

Υψηλή τιμή Β χοριακής μπορεί να σημαίνει:

 • Λάθος υπολογισμός ηλικίας κύησης (η εγκυμοσύνη να είναι μεγαλύτερη).
 • Πολύδυμη κύηση.
 • Μύλη κύηση.

 

Πρέπει να κάνω επαναλαμβανόμενες εξετάσεις της Β χοριακής;

Επαναλαμβανόμενες εξέτασεις της Β χοριακής γίνονται συνήθως όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, όπως:

 • Εάν υπάρχει αιμορραγία.
 • Εάν έχετε σοβαρό πόνο στην κοιλιά.
 • Εάν έχετε ιστορικό αποβολής ή εξωμητρίου κύησης σε προηγούμενη εγκυμοσύνη.
 • Επίσης εάν οι τιμή της ορμόνης ήταν πολύ χαμηλή ή πολύ υψηλή σε προηγούμενη εξέταση.

Οι επανάληψη της εξέτασης της Β χοριακής είναι προτιμότερο:

 • Να γίνεται στο ίδιο εργαστήριο. Διαφορετικά εργαστήρια μπορεί να χρησιμοποιούν διαφορετική τεχνική και αυτό να επηρεάσει το αποτέλεσμα και την ορθή ερμηνεία του.
 • Να γίνονται κάθε δύο με τρεις ημέρες, καθώς έτσι μπορούμε να υπολογίσουμε τον αναμενόμεο ρυθμό αύξησης της ορμόνης, και να το συγκρίνουμε με τα αποτελέσματα που έχουμε, ώστε να δούμε εάν είναι φυσιολογικά.

Πως μεταβάλλονται οι τιμές της Β χοριακής μετά από μία αποβολή;

Μπορεί να περάσουν μέχρι και 4-5 εβδομάδες μετά από μία αποβολή, για να επιστρέψουν οι τιμές της Β χοριακής στα επίπεδα που φυσιολογικά έχουν όταν δεν υπάρχει εγκυμοσύνη (δηλαδή κάτω από 5).

Το χρονικό διάστημα διαφοροποιείται ανάλογα με:

 • το πως έγινε η αποβολή (ήταν αυτόματη ή έγινε απόξεση) και
 • το πόσο ήταν η τιμή της Β χοριακής όταν ξεκίνησε η αποβολή.

Η Β χοριακή μειώνεται περισσότερο από το μισό κάθε 2 ημέρες όταν υπάρχει τελεία αποβολή. Συνήθως ελέγχουμε με επαναλαμβανόμενες μετρήσεις την μείωση της ορμόνης μέχρι η τιμή της να είναι κάτω από 5.

Μετά από έναν τοκετό μπορεί να περάσουν 4-6 εβδομάδες μέχρι η Β χοριακή για να γίνει πάλι αρνητική.

 

Στο ιατρείο μας

Χρησιμοποιούμε την Β χοριακή και το υπερηχογράφημα για να ελέγξουμε την καλή πορεία της εγκυμοσύνης στο ξεκίνημά της.

 • Ζητάμε μετρήσεις Β χοριακής για να επιβεβαιώσουμε την εγκυμοσύνη όταν είναι νωρίς και δεν είναι όρατή υπερηχογραφικά.
 • Επαναλαμβανόμενες μετρήσεις Β χοριακής ζητάμε όταν υπάρχει πρόβλημα στην εξέλιξη της εγκυμοσύνης και πρέπει να αποκλείσουμε αποβολή ή εξωμήτριο κύηση.
 • Μόλις ο ενδομήτριος σάκος είναι ορατός υπερηχογραφικά, παρακολουθούμε την πορεία και έξελιξη της εγκυμοσύνης με υψηλής ευκρίνειας συσκευή υπερήχων στη συνέχεια.

Το παραπάνω ενημερωτικό κείμενο περιέχει γνώμες και πληροφορίες για θέματα σχετικά με την υγεία της γυναίκας. Δεν υπαγορεύει κάποιον αποκλειστικό τρόπο για την αντιμετώπιση ενός θέματος υγείας και δεν αποκλείει άλλους αποδεκτούς τρόπους θεραπείας.

Ο γιατρός σας είναι η καλύτερη πηγή πληροφοριών για τις ερωτήσεις και τις ανησυχίες που σχετίζονται με το ιατρικό σας πρόβλημα.