Στην Ελλάδα έχουμε σε εφαρμογή ένα νέο εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμών από τον Ιανουάριο του 2015. Σύμφωνα με αυτό το εμβόλιο έναντι του HPV συνιστάται να γίνεται από την ηλικία των 11 και μέχρι 18 ετών.

  • Σε κορίτσια ηλικίας 11 έως 15 ετών το εμβόλιο χορηγείται σε δύο δόσεις με μεσοδιάστημα έξι μηνών (σχήμα 0, 6 μήνες). Σε περίπτωση που οι δύο δόσεις γίνουν σε μεσοδιάστημα μικρότερο των 6 μηνών απαιτείται και τρίτη δόση μετά τους έξι μήνες.
  • Σε κορίτσια 15 έως 18 ετών χορηγούνται 3 δόσεις εμβολίου (σχήμα 0, 1-2, 6 μήνες).

 

Με το νέο εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμών το εμβόλιο έναντι του HPV συνιστάται και στις γυναίκες 18-26 ετών σε 3 δόσεις, και θα χορηγείται δωρεάν μέχρι το τέλος του 2016. Από το 2017 και μετά θα πρέπει να πληρώνετε εξ’ ολοκλήρου από την ασφαλιζόμενη. Συνεπώς οι γυναίκες 18-26 ετών προκειμένου να επωφεληθούν από το προνόμιο της δωρεάν χορήγησης του εμβολίου, θα πρέπει να εμβολιαστούν άμεσα.

 

Το παραπάνω ενημερωτικό κείμενο περιέχει γνώμες και πληροφορίες για θέματα σχετικά με την υγεία της γυναίκας. Δεν υπαγορεύει κάποιον αποκλειστικό τρόπο για την αντιμετώπιση ενός θέματος υγείας και δεν αποκλείει άλλους αποδεκτούς τρόπους θεραπείας.

Ο γιατρός σας είναι η καλύτερη πηγή πληροφοριών για τις ερωτήσεις και τις ανησυχίες που σχετίζονται με το ιατρικό σας πρόβλημα.