Τι είναι το Βishop score;

Η βαθμολογία του Βishop (Bishop score) χρησιμοποιείται για να αξιολογηθεί o τράχηλος […]

Ο τοκετός. Τα στάδια

Ο τοκετός είναι μια φυσική διαδικασία. Παρακάτω θα εξηγήσουμε τι να περιμένετε […]