Πρόκληση τοκετού

Στη φυσιολογική πορεία μίας εγκυμοσύνης ο τοκετός ξεκινά αυτόματα στο 85% των […]

Πρόωρος τοκετός

Πρόωρος τοκετός είναι ο τοκετός που γίνεται πριν την 37η εβδομάδα της […]

Τι είναι το Βishop score;

Η βαθμολογία του Βishop (Bishop score) χρησιμοποιείται για να αξιολογηθεί o τράχηλος […]

Ο τοκετός – Η έναρξη

Ο τοκετός σηματοδοτεί το τέλος της εγκυμοσύνης. Είναι η διαδικασία με την οποία, […]