Όταν αναφερόμαστε στην ηλικία κύησης υπολογίζουμε τις εβδομάδες και τις ημέρες που έχουν περάσει από την πρώτη ημέρα της τελευταίας περιόδου (ΤΕΡ τελευταία έμμηνος ρύση). Αυτό συμβαίνει γιατί ενώ είναι σχετικά εύκολο να θυμηθείτε και να σημειώσετε πότε ήταν η τελευταία σας περίοδος, δεν υπάρχει πάντα αξιόπιστος τρόπος να γνωρίζετε πότε έγινε η γονιμοποίηση.

Με τον όρο ηλικία (εβδομάδα) κύησης υπολογίζουμε το διάστημα που έχει περάσει από την τελευταία περίοδο (εβδομάδες αμηνόρροιας) σε περίπτωση που υπάρχει σταθερός κύκλος 28 περίπου ημερών. Σε περίπτωση υποβοηθούμενης αναπαραγωγής προσθέτουμε 14 ημέρες (2 εβδομάδες) στην ημέρα που γνωρίζουμε ότι έγινε η γονιμοποίηση. Σε περιπτώσεις που υπάρχει αμφιβολία για τον χρόνο που έγινε η σύλληψη μπορούμε να την υπολογίζουμε με βάση τα ευρήματα της υπερηχογραφικής εξέτασης.

Η εμβρυϊκή ηλικία κύησης είναι το διάστημα που μεσολαβεί από την γονιμοποίηση. Όταν υπάρχει σταθερός κύκλος συνήθως συμβαίνει 14-15 ημέρες μετά την πρώτη ημέρα της περιόδου που προηγήθηκε.

Υπολογισμός ηλικίας κύησης.

Παρακάτω αναφέρονται οι τρόποι υπολογισμού της ηλικίας κύησης σύμφωνα με το Αμερικάνικο Κολλέγιο Μαιευτήρων και Γυναικολόγων (ACOG).

  • Από την ΤΕΡ (τελευταία έμμηνο ρύση). Ο υπολογισμός της ηλικίας κύησης ξεκινώντας από την πρώτη ημέρα της τελευταίας περιόδου αποτελεί αξιόπιστη εκτίμηση, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που έχετε σταθερό κύκλο περίπου 28 ημερών.
  • Υπερηχογράφημα στο πρώτο τρίμηνο της κύησης. Το έμβρυο τις πρώτες εβδομάδες της εγκυμοσύνης (ιδιαίτερα το διάστημα 6-9 εβδομάδες) μεγαλώνει με σταθερούς ρυθμούς. Υπάρχουν καμπύλες ανάπτυξης που αντιστοιχούν το μήκος ενός εμβρύου με την εβδομάδα κύησης με απόκλιση 5-7 ημέρες. Συγκρίνοντας το μήκος του εμβρύου με τον μέσο όρο για αντίστοιχη εβδομάδα μπορούμε να εκτιμήσουμε την ηλικία κύησης. Αν υπάρχει απόκλιση περισσότερο από 5 ημέρες έως τις 9 εβδομάδες και περισσότερο από 7 ημέρες έως τις 12 εβδομάδες υπολογίζουμε την ηλικία κύησης με βάση το αποτέλεσμα του υπερήχου.
  • Όταν η ημέρα της γονιμοποίησης είναι γνωστή όπως συμβαίνει σε περιπτώσεις εξωσωματικής γονιμοποίησης, απλά προσθέτουμε 14 ημέρες (2 εβδομάδες) στην ημέρα που γνωρίζουμε ότι έγινε η γονιμοποίηση. Το ίδιο ισχύει και σε περιπτώσεις παρακολούθησης ωοθυλακιορρηξίας με υπερηχογράφημα ή τεστ ωορρηξίας.

 

Περισσότερες πληροφορίες

www.acog.org (Committee Opinion, number 700, May 2017)

Το παραπάνω ενημερωτικό κείμενο περιέχει γνώμες και πληροφορίες για θέματα σχετικά με την υγεία της γυναίκας. Δεν υπαγορεύει κάποιον αποκλειστικό τρόπο για την αντιμετώπιση ενός θέματος υγείας και δεν αποκλείει άλλους αποδεκτούς τρόπους θεραπείας.

Ο γιατρός σας είναι η καλύτερη πηγή πληροφοριών για τις ερωτήσεις και τις ανησυχίες που σχετίζονται με το ιατρικό σας πρόβλημα.