Με τον όρο πιθανή ημερομηνία τοκετού (ΠΗΤ) αναφερόμαστε στην ημερομηνία που είναι πιθανό να γίνει ο τοκετός. Έχει βρεθεί ότι το 85% των τοκετών γίνονται σε ένα χρονικό εύρος μιας εβδομάδας πριν έως μία εβδομάδα μετά από αυτή την ημερομηνία (39-41 εβδομάδες κύησης).

 

Πως υπολογίζεται;

Η πιθανή ημερομηνία τοκετού (ΠΗΤ) υπολογίζεται προσθέτοντας 280 ημέρες (40 εβδομάδες) στην πρώτη ημέρα της τελευταίας περιόδου (τελευταία έμμηνος ρύση, ΤΕΡ). Προϋπόθεση αποτελεί ο κύκλος σας να είναι περίπου κάθε 28 ημέρες. Αυτό το διάστημα αντιστοιχεί σε 10 σεληνιακούς μήνες 28 ημερών. Επειδή ο αριθμός των ημερών στο Χριστιανικό ημερολόγιο ποικίλει από 28 έως 31 ανά μήνα η ΠΗΤ υπολογίζεται σε 9 μήνες και 7 ημέρες από την πρώτη ημέρα της τελευταίας περιόδου.

 

Εβδομάδα κύησης (ηλικία κύησης).

Η ηλικία της κύησης μετράται σε εβδομάδες. Αρχή για τις μετρήσεις είναι η πρώτη ημέρα (η ημέρα που ξεκίνησε) η τελευταία περίοδός σας (ΤΕΡ) και όχι η ημερομηνία της σύλληψης. Στην πραγματικότητα πρόκειται για εβδομάδες αμηνόρροιας (χωρίς περίοδο).

Ο τρόπος υπολογισμού της ΠΗΤ αλλάζει σε περίπτωση:

  • Εξωσωματικής γονιμοποίησης.
  • Όταν δεν είναι γνωστή η τελευταία περίοδος.
  • Όταν ο κύκλος της περιόδου είναι ασταθής (και συνήθως καθυστερεί).

Τα έμβρυα, ιδιαίτερα στο 1ο τρίμηνο της κύησης, έχουν ένα όμοιο και σταθερό ρυθμό ανάπτυξης. Σε περιπτώσεις που μία μέλλουσα μητέρα δεν είναι σίγουρη για την ημερομηνία της τελευταίας περιόδου, έχει ασταθή κύκλο, παρουσίασε αιμορραγίες, έπαιρνε αντισυλληπτικά χάπια ή θήλαζε μπορούμε να προσδιορίσουμε την ηλικία κύησης και την ΠΗΤ με τη βοήθεια του υπέρηχου. Με την χρήση των υπερήχων λοιπόν, μπορούμε να μετρήσουμε το μέγεθος του αναπτυσσόμενου εμβρύου άμεσα και έτσι να υπολογίσουμε την ηλικία της κύησης. Ο προσδιορισμός της ηλικίας του εμβρύου είναι περισσότερο ακριβής εάν γίνει στο πρώτο τρίμηνο με 95% όριο λάθους τις 6 ημέρες. Υπέρηχοι στο 2ο τρίμηνο έχουν όριο λάθους 7-14 ημέρες και στο 3ο τρίμηνο 2-3 εβδομάδες. Έτσι εάν η ΤΕΡ και ο υπέρηχος στο 1ο τρίμηνο συμφωνούν για την ΠΗΤ με μία διαφορά 5-7 ημερών τότε χρησιμοποιούμε την ΤΕΡ για τον υπολογισμό της ΠΗΤ.

 

Μήνας κύησης.

Παλαιότερα, πριν την είσοδο των υπερήχων στην μαιευτική εξέταση, είχε καθιερωθεί ένας διαφορετικός τρόπος υπολογισμού της ηλικίας κύησης που υπολόγιζε τον μήνα της εγκυμοσύνης. Πρόκειται για πιο απλό και γενικό (αδρό) τρόπο που χρησιμοποιείται σπάνια από τους ιατρούς σήμερα λόγω της περιορισμένης ακρίβειάς του. Υπολογίζει τους μήνες της εγκυμοσύνης με βάση την πιθανή ημερομηνία τοκετού. Θεωρεί ότι ο τελευταίος μήνας της κύησης ξεκινά ακριβώς έναν ημερολογιακό μήνα πριν την ΠΗΤ. Έτσι:

Εάν η ΠΗΤ είναι στις ________ / _________ / __________

υπολογίζεται ότι αλλάζετε ημερολογιακό μήνα κάθε ________ του μηνός,

και ότι μπαίνετε στον ένατο μήνα στις: ________ / _________ / __________

 

Τρίμηνο εγκυμοσύνης.

Ένας ακόμη πιο γενικός τρόπος διαχωρισμού της εγκυμοσύνης είναι σε 3 τρίμηνα. Ο Παρακάτω πίνακας υποδεικνύει μια αντιστοίχιση των εβδομάδων κύησης με τους μήνες και τα τρίμηνα.

 

ΤΡΙΜΗΝΟ ΜΗΝΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
 

 

1Ο ΤΡΙΜΗΝΟ

 

Πρώτος

 

1-4

 

Δεύτερος

 

5-8

 

Τρίτος

 

9-13

 

 

2Ο ΤΡΙΜΗΝΟ

 

 

Τέταρτος

 

14-17

 

Πέμπτος

 

18-21

 

Έκτος

 

22-26

 

 

3Ο ΤΡΙΜΗΝΟ

 

Έβδομος

 

27-30

 

Όγδοος

 

31-35

 

Ένατος

 

36-40

 

Το παραπάνω ενημερωτικό κείμενο περιέχει γνώμες και πληροφορίες για θέματα σχετικά με την υγεία της γυναίκας. Δεν υπαγορεύει κάποιον αποκλειστικό τρόπο για την αντιμετώπιση ενός θέματος υγείας και δεν αποκλείει άλλους αποδεκτούς τρόπους θεραπείας.

Ο γιατρός σας είναι η καλύτερη πηγή πληροφοριών για τις ερωτήσεις και τις ανησυχίες που σχετίζονται με το ιατρικό σας πρόβλημα.